Proiectare sisteme ingineresti

 

    

Departamentul de proiectare al companiei  DI&Trade Engineering, având la bază o experienţă de 16 ani, va executa în mod profesional  complexul de lucrări ce ţine de proiectarea sistemelor inginereşti:

 • Proiectare sistemului de încălzire şi alimentării cu energie termică.
 • Proiectarea sistemului de ventilare.
 • Sisteme de ventilare anti-fum (coşuri de fum şi retenţie).
 • Proiectarea sistemelor de climatizare.
 • Cazangerii şi UIÎ(Unităţi Individuale de încălzire).
 • Automatizarea şi  dispecerizarea.
 • Alimentarea cu energie electrică, reţeaua de telefonie, difuzarea radio şi TV.

Sarcinile de bază a departamentului de proiectare a companiei Di&Trade Engineering sunt următoarele:

 • Soluţionarea complexă a întrebărilor ce ţin de dotarea obiectelor cu sisteme inginereşti.
 • Oferirea informaţiei veridice  şi sigure, la etapa de proiectare,  privind costul posibil  şi termenele  realizării proiectului.
 • Abordarea flexibilă a sarcinilor ce urmează a fi soluţionate.
 • Controlul calităţii lucrărilor la toate etapele.
 • Achitarea lucrărilor pe etape.

În procesul de executare a proiectelor   sunt aplicate atât  echipamente inginereşti moderne  de producere proprie, precum şi echipamente ale firmelor străine de top.

Centrul Ingineresc  execută proiectarea sistemelor inginereşti  pentru orice regiune a Moldovei.

Toţi colaboratorii departamentului  au studii superioare de profil, experienţă de muncă  în instituţii de proiectare şi companii inginereşti, permanent ţin cont de  dezvoltarea noilor echipamente şi instalaţii, studiază  literatura specializată editată, frecventează  seminare, expoziţii şi cursuri  de ridicare a calificării. Inginerii noştri oferă mereu  mai multe variante  de soluţii tehnice, ţinând cont de   particularităţile obiectului, elaborează  mijloace de reducere  a costului total al proiectului  fără pierderea posibilităţilor funcţionale ale sistemului. Proiectele sunt executate prin aplicarea unui software licenţiat şi modern.

De asemenea specialiştii noştri  efectuează suportul  proiectului în regim „acces la distanţă”,  precum şi prin deplasarea specialiştilor noştri la obiectul Clientului în regiune (condiţiile deplasării specialiştilor se negociază separat cu Clientul).

Pentru a afla o informaţie mai detaliată, ne puteţi scrie  la adresa electronică: info@climate.md cu indicarea  temei  "Pentru departamentul  de proiectare".